Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Β΄ κύκλου επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €.

image_pdfimage_print

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ωφελουμένων Β΄ κύκλου.

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Β΄ κύκλου επιλογής ωφελουμένων στο site του έργου.

Κάθε υποψήφιος ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της αίτησής του από το site του έργου στην https://sydna.apopsi.gr/  στην κατηγορία τα «Νέα».

Σημειώνουμε ότι λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελούμενων  μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει ανακοίνωση για το άνοιγμα νέου κύκλου υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους, στο site του έργου.

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Παλαιό Φάληρο, 29/11/2022