Την ερχόμενη Δευτέρα 29 Μαΐου λήγει η υποβολή αιτήσεων Ε΄ κύκλου Επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με Επίδομα έως 1800,00 ευρώ (μεικτά)

image_pdfimage_print

Το έργο αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που πληρούν έστω και μία από τις παρακάτω

προϋποθέσεις:

 1. Είναι Κάτοικοι Αλίμου, Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου ή
 2. Είναι Εργαζόμενοι σε επιχείρηση ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα που έχει έδρα ή

υποκατάστημα στους Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου

Το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης

Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε ΜΜΕ με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και

δεξιοτήτων εργαζομένων», παρέχει:

 1. Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
 2. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης

Ο Ε΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων αφορά την επιλογή τουλάχιστον 124 ωφελούμενων,

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου των 250 ωφελούμενων.

Η ανακοίνωση της πρόσκλησης ωφελουμένων του Ε΄ κύκλου θα γίνει στο

https://sydna.saronis.gr/. Έναρξη αιτήσεων 27/4/2023 και Λήξη 29/05/2023

Πληροφορίες στο

https://sydna.saronis.gr/

Τηλέφωνο:

210 4629300

Εσωτ. 205 κα Μαρινάκη Ντορίνα και

Εσωτ. 220 κα Τζιώτη Μαίρη

(Δευτέρα – Παρασκευή,

ώρες 09:00 -17:00).

Email:

Για διευκρινίσεις και τεχνικά

ζητήματα μπορείτε να αποστείλετε

email στο sydna@saronis.gr

Τα επιλεγόμενα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

 1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media
 2. Marketing
 3. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e- Commerce),
 4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
 5. Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 6. Στέλεχος Εστίασης
 7. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
 8. Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου
 9. Εσωτερικός Ελεγκτής