Σύσκεψη με την ΕΔΑ Αττικής για τις εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο

image_pdfimage_print

Mε στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την ελαχιστοποίηση της όχλησης των δημοτών και των κατοίκων του Παλαιού Φαλήρου, λόγω του εκτεταμένου προγράμματος αντικατάστασης παλαιών αγωγών φυσικού αερίου με νέους τελευταίας τεχνολογίας και προδιαγραφών, βελτιώνοντας και επεκτείνοντας το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην πόλη, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Παλαιού Φαλήρου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το θέμα, στα γραφεία της ΕΔΑ Αττικής (Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Μ.Α.Ε.).

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Παναγιώτης Καρούμπαλης και η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαριάννα Σκολινού ενώ από την ΕΔΑ Αττικής συμμετείχαν οι Δ/ντής Δραστηριοτήτων Έργων Ιωάννης  Ντρούκας, ο Δ/ντής  Παρακολούθησης Έργων & Συμβάσεων  Τηλέμαχος  Κίτσο και η Δ/ντρια Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας  Ελένη  Μαντζώρου.

Από την πλευρά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου τέθηκε το θέμα της ανάγκης για αποτελεσματικότερη, ορθότερη και αμεσότερη αποκατάσταση των υποδομών του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων. Η ΕΔΑ Αττικής συμφώνησε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Σημειώνεται, ότι τα συγκεκριμένα έργα που εκτελούνται αυτή την περίοδο, είναι επιβεβλημένα για λόγους ασφάλειας του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, καθώς απαιτείται η αντικατάσταση της πρώτης γενιάς σωληνώσεων του δικτύου, με νέους σωλήνες (πολυαιθυλενίου).

Θα πρέπει  να τονισθεί, ότι καθώς η κάλυψη του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ανέρχεται  στο 92%, το μήκος των παρεμβάσεων  αντικατάστασης προβλέπεται σε 5km για το 2021 και  3 km για το 2022 ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη και το πρόγραμμα σύνδεσης νέων και περισσότερων καταναλωτών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των υπηρεσιακών παραγόντων προκειμένου αφενός και το εν εξελίξει τεχνικό πρόγραμμα της εταιρείας να εξελιχθεί ομαλά αλλά και αφετέρου οι όποιες αστοχίες ή αρρυθμίες να αντιμετωπίζονται άμεσα, προς όφελος των καταναλωτών της ΕΔΑ Αττικής αλλά και της καθημερινότητας της πόλης.