Στο πρόγραμμα επανασύνδεσης του ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά συμμετέχει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου

image_pdfimage_print

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επανασύνδεση του ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά, συμμετέχει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, μέσω του Τμήματος Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής.

Γι΄ το λόγο αυτό, στo Γραφείο Κοινωνικής Αρωγής ( τηλ. 210 9855576 & 210 9855601 – όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00-14.00)  μπορούν να απευθύνονται νοικοκυριά που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και να υποβάλουν το σχετικό αίτημα επανασύνδεσης της παροχής τους.

Βασική προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος, είναι να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ και να προσκομίσουν τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Λογαριασμό της ΔΕΗ (αριθμός παροχής), που αφορά το ακίνητο το οποίο έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω οφειλών.

2.Φορολογική Δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2021, ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021, ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

4.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού και εφόσον υπάρχει (προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού) ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού έτους 2021 ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕ.ΠΑ., για άτομα της οικογένειας που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου για χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για την ζωή ατόμου ή ατόμων του νοικοκυριού.

Το Γραφείο Κοινωνικής Αρωγής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κατά την διαδικασία αξιολόγησης  των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών , μπορεί να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων ή να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ΄ οικον επισκέψεις για επιτόπου επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 13/1/2022