Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για: Κατασκευή βιάσεων για την εγκατάσταση 4 προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και του αντίστοιχου εξοπλισμού λειτουργείας τους και Διαμόρφωση βάσεων για την εγκατάσταση αιθουσών και συνοδές Τεχνικές εργασίες

image_pdfimage_print

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για:

  1. «Κατασκευή βάσεων για την εγκατάσταση 4 προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και του αντίστοιχου εξοπλισμού λειτουργίας τους στον αυλειο χώρο του 2ου – 7ου νηπιαγωγείου & του 6ου Νηπιαγωγείου π. Φαλήρου με Κ.Α.: 61-7331.006, αρ. μελέτης : 65/2020, προϋπολογισμού : 11.408,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), χρηματοδότηση : ΠΔΕ
  2. «Διαμόρφωση βάσεων για την εγκατάσταση αιθουσών και συνοδές Τεχνικές εργασίες» με Κ.Α.: 61-7331.005, αρ. μελέτης : 62/2020, προϋπολογισμού : 12.510,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), χρηματοδότηση : ΠΔΕ

Παρακαλούμε αναζητήστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης από τη Διαύγεια με              ΑΔΑ: 9ΟΥ3ΩΞΕ-ΑΨ6 καθώς λόγω μεγάλου όγκου του αρχείου δεν κατέστη δυνατόν να συνδεθεί με την παρούσα ανάρτηση

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης αλλά χωρίς σωστή διάρθρωση 229-2020 9ΟΥ3ΩΞΕ-ΑΨ6