Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας «Απεντόμωση Μυοκτονία 2021».

image_pdfimage_print

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας «Απεντόμωση Μυοκτονία 2021». Πατήστε τα γαλάζια γράμματα για να δείτε την πρόσκληση και τη μελέτη:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021

Αντίγραφο του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Συγγραφή υποχρεώσεων 2021

Πρόσκληση για προσφορές ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 2021