1

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας «Απεντόμωση Μυοκτονία 2021».

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή εργασίας «Απεντόμωση Μυοκτονία 2021». Πατήστε τα γαλάζια γράμματα για να δείτε την πρόσκληση και τη μελέτη:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021

Αντίγραφο του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Συγγραφή υποχρεώσεων 2021

Πρόσκληση για προσφορές ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 2021