Προκήρυξη Θέσης Εκπαιδευτή /τριας Ειδικής Αγωγής

image_pdfimage_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Θέση Εργασίας: Εκπαιδευτή/τρια Ειδικής Αγωγής (Ειδ. Παιδαγωγός,  Ψυχολόγος, Καθ. Φυσικής Αγωγής, Μουσικός, Εικαστικός, Θεατρολόγος, Φυσικοθεραπευτής, Νοσηλευτής, Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής κλπ) πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος υλοποιεί εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο σύλλογος εντάσσεται στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου από το 2015.

Περιγραφή Προγράμματος:

Τα  Απογευματινά Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης λειτουργούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εμπεριέχουν ποικίλες δραστηριότητες ψυχοπαιδαγωγικού, καλλιτεχνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου όπως:

 • Εξωτερικά Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Κοινωνικοποίησης στην Κοινότητα
 • Προγράμματα ανάπτυξης Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής
 • Ομάδες Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Εικαστικά/ Δημιουργικές Κατασκευές/ Κηπουρική
 • Ομαδικά Παιχνίδια
 • Αθλητικές Δραστηριότητες

 Τυπικά Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (Ειδ. Παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Καθ. Φυσικής Αγωγής, Μουσικός, Εικαστικός, Θεατρολόγος, Φυσικοθεραπευτής, Νοσηλευτής, Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής κλπ)
 • εμπειρία σε συναφές αντικείμενο σε άτομα με αναπηρία και αυτισμό

 Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Ειδική Αγωγή
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Συστατικές Επιστολές

 Σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση;
Αν ναι, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email personnel@alma-amea.gr με θέμα: Προκήρυξη για τη θέση Εκπαιδευτής/τριας Ειδικής Αγωγής επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

 1. Αίτηση ενδιαφέροντος (προαπαιτούμενο)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)
  3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (προαπαιτούμενο)
  4. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας (προαπαιτούμενο)

 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 17η Ιουνίου 2022

 Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια.
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης ή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε σειρά κατάταξης τα παρακάτω κριτήρια για την τελική επιλογή με βάση:

(α) συνέντευξη

(β) λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(γ) τυχόν εμπειρία ή απασχόληση σε αντίστοιχη θέση

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 24/5/2022