Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Φροντιστή  

image_pdfimage_print

Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»

 Θέση Εργασίας: Κοινωνικοί  Φροντιστές για τη στελέχωση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στη περιοχή του Π. Φαλήρου

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε 8ώρες κυλιόμενες βάρδιες.

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ)- σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό απόφασης 4533/1996 και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 με ενιαίο μισθολόγιο.

Σύντομη Περιγραφή καθηκόντων & Βασικές Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση και εκπαίδευση των ωφελούμενων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (οικιακές εργασίες, ατομική υγιεινή, κοινωνικές δεξιότητες, έξοδος στη κοινότητα, αγορές – ψώνια, διαχείριση ελεύθερου χρόνου, κλπ).
 • Μέριμνα για την προσωπική υγιεινή και περιποιημένη εμφάνιση των ωφελούμενων.
 • Μέριμνα για την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος των ωφελούμενων, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό.
 • Προστασία των δικαιωμάτων των ωφελούμενων και της ιδιωτικότητας τους.
 • Συμμετοχή σε τακτικές διεπιστημονικές συναντήσεις.

 Τυπικά Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΔΕ/ΙΕΚ/ ΚΟΛΛΕΓΙΑ (βοηθοί εργοθεραπευτών- κοινωνικοί φροντιστές – νοσηλευτές – φυσικοθεραπευτές – ειδικοί παιδαγωγοί – βοηθοί παιδαγωγών κλπ)

 Θα συνεκτιμηθεί:

 • Εμπειρία στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία με νοητική υστέρηση και αυτισμό
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ

Διαδιακασία υποβολής προτάσεων συνεργασίας:
Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email hr@alma-amea.gr με θέμα:

Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Φροντιστή, επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο αρχείο)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)
 3. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (προαιρετικό)

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                                          Παλαιό Φάληρο, 28/2/2023