Προκήρυξη θέσης για προσωπικό καθαριότητας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ

image_pdfimage_print

 Θέση Εργασίας: Προσωπικό Καθαριότητας για μερική απογευματινή απασχόληση στη περιοχή του Π. Φαλήρου.

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ)- σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό απόφασης 4533/1996 και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 με ενιαίο μισθολόγιο.

Σύντομη Περιγραφή καθηκόντων & Βασικές Αρμοδιότητες

1)       Φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων όπου πραγματοποιούνται τα διάφορα προγράμματα

2)       Καταγράφει τυχόν ζημιές και ελλείψεις στον χώρο και ενημερώνει τον υπεύθυνο λειτουργίας του προγράμματος

3)       Συμπληρώνει το έντυπο προμηθειών για αγορά υλικών καθαριότητας των χώρων και το παραδίδει στον υπεύθυνο λειτουργίας του προγράμματος

Τυπικά Προσόντα

Υποχρεωτική/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 Διαδιακασία υποβολής προτάσεων συνεργασίας:
Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε την αίτηση (συνημμένο αρχείο) και να μας την αποστείλετε μέσω email hr@alma-amea.gr με θέμα:

Προκήρυξη για τη θέση Προσωπικού Καθαριότητας, επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο αρχείο)
  2. Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Γραφείο τύπου και Επικοινωνίας                                                                       Παλαιό Φάληρο, 8/3/2023