Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και μηχανημάτων, 2018-2020

image_pdfimage_print

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και μηχανημάτων, 2018-2020  του Δήμου Π. Φαλήρου», προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 14.400,00€, συνολικά 74.400,00€,
(πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)