Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων

image_pdfimage_print

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την : Προκήρυξη Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 50.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 62.000,00, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)