Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας προϋπολογισμού: 97.137,60€ πλέον ΦΠΑ 24% 22.329,26 €, και 13% ΦΠΑ 532,87€ συνολικά 119.999,73€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

168-2022 Διακηρυξη -22PROC010759003-2.pdf

Περιληψη διακηρυξης /peril-diak-exopl-paralias-2022-22PROC010758798-1.pdf