Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: “Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019”

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019 : Διακήρυξη:  

154-2019 Διακηρυξη Mεταφορές προσώπων ΚΑΠΗ 2019 19PROC006031561

προϋπολογισμού: 80.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 99.200,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Περίληψη διακήρυξης: Περ Διακ Εκδρομες ΚΑΠΗ 2019 19PROC006031557