Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, αφάνισης πρεμνών και συντήρησης πρασίνου Δήμου 2022

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, αφάνισης πρεμνών και συντήρησης πρασίνου Δήμου 2022 προϋπολογισμού: 254.032,26€ πλέον ΦΠΑ 24%:  60.967,74€ συνολικά : 315.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Διακηρυξη Συντ Πρασινου 187-2022 ΡΦ1ΛΩΞΕ-Μ3Θ

Περιλ Διακ Συντ Πρασινου 2022 22PROC010997251