Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Επέκταση- αναβάθμιση δομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (κωδ. ΟΠΣ 5035513 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Επέκτασηαναβάθμιση δομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (κωδ. ΟΠΣ 5035513 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020″  προϋπολογισμού: 80.637,26€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 99.990,20€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

144 2020 PROC_signed