Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και  προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018  του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 896.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 1.111.040,00, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)