Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019  προϋπολογισμού: 447.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 554.280,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Περίληψη διακήρυξης: Περίληψη διακηρυξης Καδοι 2019