Διακοπή λειτουργίας Δημοτολογίου/Ληξιαρχείου στους Δήμους λόγω εργασιών στο Μητρώο Πολιτών

image_pdfimage_print

Εφαρμογή σε όλους τους Δήμους του πληροφοριακού συστήματος «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ»
– Αναγκαίες προσαρμογές στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πολιτών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με την υπ΄αρ. 1/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης – Δ/νση Αστικής Κατάστασης
σχετικά με το νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», ορίζεται:

Για το Γραφείο Ληξιαρχείου 

Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως και την 21η Ιανουαρίου 2018  ώρα 15.00,
παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων
και ως εκ τούτου δεν θα καταχωρείται ή εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.


Για το Γραφείο Δημοτολογίου

Από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 έως και την 21η Ιανουαρίου 2018
παύει η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
και δεν θα διενεργούνται διορθώσεις μεταβολές στο Δημοτολόγιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Παρακαλούνται οι πολίτες για οποιαδήποτε δήλωση ή μεταβολή σε Ληξιαρχικές Πράξεις (εκτός από δήλωση θανάτου)
ή ενημέρωση Οικογενειακών Μερίδων στο Δημοτολόγιο,
να προσέλθουν στις υπηρεσίες μετά την 25η Ιανουαρίου 2018 λόγω εσωτερικών εργασιών
των υπηρεσιών όπως αυτές θα προκύψουν από την διαδικασία του νέου Συστήματος «Μητρώο Πολιτών».