Οι συνεχείς έλεγχοι των Αρμοδίων Αρχών πιστοποιούν την ποιότητα και καταλληλόλητα των κολυμβητικών υδάτων του Παλαιού Φαλήρου  

image_pdfimage_print

 

 

O  Δήμος  Παλαιού  Φαλήρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ελέγχων δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν για την καταλληλόλητα  των κολυμβητικών υδάτων των παραλιών της πόλης, από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής- Δ/νση Υδάτων στις  16 Μαίου 2023,  και από τις οποίες προκύπτει  ότι  η ποιότητα τους είναι εξαιρετική (ως προς εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια) καθότι σύμφωνα με την Οδηγία 2006/77/ΕΕ ως ποιότητα νερών εξαιρετική, χαρακτηρίζονται οι τιμές με μέγιστο 250 κολοβακτηρίδια /100 ML και μέγιστο  100 εντερόκοκκοι /100 ML.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με αφορμή τις δημοσιεύσεις και τα σχόλια που έκαναν την εμφάνιση τους στα ΜΜΕ και στα Social Media για την ποιότητα των νερών των παραλιών της πόλης, βασιζόμενα στις μετρήσεις ενός αμφιβόλου εγκυρότητας Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, θέλει να επισημάνει τα εξής:

Η ποιότητα των νερών των παραλιών του Παλαιού Φαλήρου αξιολογείται συνεχώς από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία αποτελεί  και την αξιόπιστη, εντεταλμένη και θεσμοθετημένη Δημόσια Αρχή για την συγκεκριμένη αξιολόγηση.

Οι μετρήσεις και οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται με συνέπεια και προγραμματισμό όλο το έτος και τα σχετικά αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στις επίσημες ιστοσελίδες των φορέων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) δεν έχει διαπιστευθεί από το  Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και άρα είναι προφανές ότι στις σχετικές μετρήσεις και δειγματοληψίες του δεν ακολουθούνται οι απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων που απαιτούνται, κάτι που θέτει εν αμφιβόλω  την ικανότητα του και την τεχνική του επάρκεια,  προκειμένου να παράγει έγκυρα και αμερόληπτα αποτελέσματα.

Σε αυτή την  κατεύθυνση υπάρχει επίσημη πρόσφατη απόφαση της ΚΕΔΕ (21 Μαρτίου 2023) όπου καταγγέλλεται η δράση του ΠΑΚΟΕ, οι πρακτικές που ακολουθεί καθώς και οι σκοπιμότητες που αυτό υπηρετεί.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                                          Παλαιό Φάληρο, 8/6/2023