Η παρακολούθηση της ποιότητας και της καταλληλότητας των κολυμβητικών υδάτων του Παλαιού Φαλήρου είναι συνεχής

image_pdfimage_print

O  Δήμος Παλαιού Φαλήρου  ανακοινώνει ότι στο  πλαίσιο της  δειγματοληψίας και μικροβιολογικής ανάλυσης των θαλάσσιων υδάτων των παραλιών του Νότιου Τομέα που πραγματοποιήθηκε στις 13/7/2023 από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα, τα κολυμβητικά ύδατα των παραλιών της πόλης μας πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ποιότητας και καταλληλόλητας που ορίζονται από τις σχετικές  διατάξεις.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της παραλίας μας προκειμένου να υπάρχει συνολική και πλήρης εικόνα των κολυμβητικών υδάτων της πόλης και την ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποίησε το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ).

Η ποιότητα των νερών των παραλιών του Παλαιού Φαλήρου αξιολογείται συνεχώς από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές  και οι μετρήσεις και οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται με συνέπεια και προγραμματισμό όλο το έτος ενώ τα σχετικά αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στις επίσημες ιστοσελίδες των φορέων.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                                    Παλαιό Φάληρο, 26/7/2023