Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης( Σύμφωνα με την απόφαση 2313/2020 του Σ.τ.Ε

image_pdfimage_print

Ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.3 του άρθρου 3 του Ν.4258/14.

 

5.1 signed.pdf

5.2 signed.pdf

5.3 signed.pdf

5.4 signed.pdf

5.5 signed.pdf

5.6 signed.pdf