Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων

image_pdfimage_print

“Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις”

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων”

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί η πρόσκληση προς τους υποψήφιους ωφελούμενους, για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του έργο “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων”.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και στη μείωση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας.

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, ένα εκ των οποίων θα μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing
  2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου(e- Commerce)
  3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα
  4. Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  5. Στέλεχος Εστίασης
  6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
  7. Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου
  8. Εσωτερικός Ελεγκτής

Το έργο υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 28/2/2022