Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  

image_pdfimage_print

8Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βασική Δράση 1 (ΚΑ101)

Σχολική Εκπαίδευση

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

 Στις 8/02/2022 έγινε η παρουσίαση τόσο της εμπειρίας των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν όσο και των  πρακτικών  αποτελεσμάτων στη σχολική ζωή  που προέκυψαν από την ευρωπαϊκή δράση του Σχολείου μας με τίτλο:

“Καινοτόμες διδακτικές εμπειρίες με ευρωπαϊκή  διάσταση”

2020-1-EL01-KA101-07813

Η παρουσίαση απευθυνόταν τόσο στα μέλη της σχολικής μας κοινότητας – μαθητές, γονείς, Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, εκπαιδευτικούς – όσο και στους εκπαιδευτικούς και γονείς όμορων σχολείων. Προσκλήθηκαν επίσης στελέχη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Δ ΄Αθήνας  και στελέχη του Τμήματος Παιδείας του Δήμου μας.

Στο πλαίσιο δράσης της μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, τέσσερις εκπαιδευτικοί του 8ου Δημ. Σχ. Π. Φαλήρου συμμετείχαν σε επιμορφωτικές  δραστηριότητες κατά την περίοδο 2021-22.

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου Erasmus του Σχολείου μας ήταν:

 

  • η ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την κατάρτιση σε νέες μεθόδους και καινοτόμα εργαλεία
  • η ανάπτυξη του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του «ανήκειν» σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον
  • ο σχηματισμός ενός δικτύου συνεργατών με σκοπό τη δημιουργία ευρωπαϊκών προγραμμάτων .

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας  πραγματοποίησαν με επιτυχία τρεις ροές κινητικότητας στην Ιταλία, την Τσεχία και την Φινλανδία προκειμένου να παρακολουθήσουν δομημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και ταυτόχρονα να πραγματοποιήσουν  επισκέψεις σε σχολεία. Επιμορφώθηκαν σε καινοτόμες μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, σε ψηφιακές δεξιότητες, μεθόδους και εργαλεία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Γνώρισαν  και κατανόησαν ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα και τρόπο λειτουργίας σχολικών μονάδων.

     Από τους ομιλητές και τις ομιλήτριες επισημάνθηκε ότι:

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της νέας καινοτόμου γνώσης τόσο σε επίπεδο σχολείου όσο και σε ευρύτερο πλαίσιο.

Η διοικητική λειτουργία του σχολείου θα βελτιωθεί με την αξιοποίηση των καλών πρακτικών και της γνώσης που αποκτήθηκε από την επαφή τους με διευθυντές και εκπαιδευτικούς άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων.

Οι καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις ήδη ενσωματώνονται σταδιακά στην εκπαιδευτική πρακτική της σχολικής κοινότητας. Αναμένεται, μακροπρόθεσμα, να ενθαρρύνουν την ενεργητικότερη  εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και να ενισχύσουν τα κίνητρα για μάθηση. Επίσης επιδιώκεται η ανάπτυξη της γνωστικής ικανότητας των μαθητών/μαθητριών  σε συνδυασμό με την πρακτική ικανότητα λειτουργώντας συμμετοχικά, κριτικά και δημιουργικά. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται μια νέα μαθησιακή κουλτούρα που αποσκοπεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή/μαθήτριας.

Επιπρόσθετα το σχολείο μας εισέρχεται στον ευρωπαϊκό χάρτη εκπαίδευσης και δημιουργεί συνεργασίες με συναδέλφους άλλων ευρωπαϊκών σχολείων σε καινούρια έργα Erasmus και e-Τwinning. Αποτελούμε παράδειγμα σχολείου που άνοιξε ένα παράθυρο στην Ευρώπη και ελπίζουμε να παρωθήσουμε και άλλα σχολεία να κάνουν το ίδιο.

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία καθώς υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς που παρέστησαν να διερευνήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους , μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί τόσο του Σχολείου μας όσο και των Σχολείων του Δήμου μας – αλλά και όμορων Δήμων. Επίσης , παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου μας Μιχάλης Μιχαηλίδης και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                                        Παλαιό Φάληρο, 7/3/2023