Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα φθορών-βανδαλισμών στις παιδικές χαρές του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

image_pdfimage_print

Mε αφορμή τα συχνά και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα φθορών, βανδαλισμών, καταστροφών, καθώς και κλοπής οργάνων, εξοπλισμού ασφαλείας και εξαρτημάτων από τις παιδικές χαρές του Δήμου Παλαιού Φαλήρου σε βαθμό ιδιαίτερης επικινδυνότητας για την σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας, που παίζουν και ψυχαγωγούνται σε αυτούς τους χώρους, η Δημοτική Αρχή αισθάνεται την υποχρέωση να γνωστοποιήσει ότι διενεργούνται καθημερινοί έλεγχοι και αυτοψίες από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των απαραίτητων διατάξεων ασφαλείας και πιστοποίησης των χώρων.

Εφαρμόζονται με συνέπεια και κοινωνική ευθύνη, ο σχεδιασμός και η συντήρηση τους, κατ’ εφαρμογή κείμενων διατάξεων και δυνάμει συγκεκριμένων διεθνών προτύπων/ τεχνικών προδιαγραφών.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, παράλληλα, έχει την υποχρέωση να επιστήσει την προσοχή των γονέων και των συνοδών των παιδιών, καθώς το τελευταίο διάστημα, καταγράφονται με συχνότητα και ιδιαίτερη ένταση τα κάτωθι:

  1. Αφαίρεση κοχλιών και πείρων συγκράτησης περιμετρικών προστατευτικών στηριγμάτων υψηλών παιχνιδιών που πιθανό ατύχημα θα γίνει από μεγάλο ύψος πτώσης
  2. Καταστροφή   στοιχείων θεμελίωσης εξοπλισμών
  3. Στοχευμένη τοποθέτηση αιχμηρών εξαρτημάτων ή αντικειμένων σε όργανα ιδιαίτερα σε μη ορατές ζώνες ολίσθησης αυτών (τούνελ)
  4. Αφαίρεση προστατευτικών παρεμβυσμάτων από προεξέχοντες κοχλίες
  5. Καταστροφή, βανδαλισμός των οργάνων
  6. Παραβίαση εισόδων στις περιμετρικές περιφράξεις αυτών

Παράλληλα  και πέραν των υπηρεσιών αυτεπιστασίας, καθώς και των αρμοδίων εντεταλμένων τεχνικών του υπαλλήλων, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου έχει εντάξει στον προϋπολογισμό του, υπηρεσίες συντήρησης παιδικών χαρών» και «πιστοποίησης και ελέγχου αυτών από διαπιστευμένους φορείς».  

Επίσης, τηρείται φάκελος συντήρησης, καταρτίζεται και εφαρμόζεται πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των επιφανειών πτώσης και εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μόνιμη βάση ενώ τηρείται και βιβλίο συμβάντων.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενα ατυχήματα, παρακαλούνται οι χρήστες των παιδικών χαρών να ειδοποιούν άμεσα τον Δήμο μας σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους οτιδήποτε σχετικό.

H Δημοτική Αρχή του Παλαιού Φαλήρου καθιστά σαφές, τέλος, ότι δεν ανέχεται βανδαλισμούς και καταστροφές δημόσιας περιουσίας. Υποβάλλονται μηνύσεις κατ’ αγνώστων και είναι δεδομένο ότι αναζητούνται οι δολιοφθορείς, με σκοπό να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 13/5/2022