Ενεργή συμμετοχή και βράβευση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

image_pdfimage_print

Με την επιβράβευση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Δημάρχου Γιάννη Φωστηρόπουλου για την ίδρυση, την λειτουργία και τις δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας του Κ.Ε.Π. Υγείας Δήμου Παλαιού Φαλήρου, ολοκληρώθηκε το τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ (Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.).

Παρουσiα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, Δημάρχων της Αττικής αλλά και από όλη την Ελλάδα, κορυφαίων επιστημόνων από το χώρο της υγείας και πλήθους αυτοδιοικητικών, το 18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τίτλο «Η Αυτοδιοίκηση κοντά στον άνθρωπο για Ενιαία Υγεία & έναν καλύτερο πλανήτη», πραγματοποιήθηκε στη Βούλα, υπό την αιγίδα και την πλήρη ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής.

Στο τριήμερο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ πραγματοποιήθηκαν εποικοδομητικές και χρήσιμες συζητήσεις και τοποθετήσεις από επιστήμονες και αυτοδιοικητικούς εγνωσμένου κύρους, ενώ αναδείχθηκε η πολιτική και στόχευση του Δικτύου για συνεργασία με την πολιτεία, τον επιστημονικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών, στην κατεύθυνση στοχευμένων δράσεων για «πόλεις υγιείς και πόλεις ευεξίας».

Περισσότεροι από 130 ομιλητές και ομιλήτριες – ιατροί, ερευνητές, ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής πολιτικής σκηνής ανέδειξαν στο Συνέδριο τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Αυτοδιοίκηση στην επίλυση των προβλημάτων της δημόσιας Υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Επίσης μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου αναλύθηκαν οι νέες παράμετροι και τα προβλήματα του υγειονομικού συστήματος μετά τα δύο χρόνια της πανδημικής κρίσης και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην υγεία του γενικού πληθυσμού.

Παράλληλα αναδείχθηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης μπορούν να συνδράμουν στην αναβάθμιση τόσο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όσο και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα από συνεχή και γόνιμη συνεργασία με την Πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς και τους παρόχους υγείας.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος συμμετέχοντας στην απολογιστική συνεδρίαση της 1ης ημέρας του Συνεδρίου, αναφέρθηκε «στον σημαντικό ρόλο του ΕΔΔΥΠΠΥ και  στην ανάγκη η πολιτική των Υγιών Πόλεων πλέον να γίνεται όλο και περισσότερο ολιστική με σύγχρονη αναπτυξιακή προσέγγιση που θα βασίζεται στους άξονες πολιτισμός, παιδεία, περιβάλλον και ανάπτυξη». Επίσης τόνισε ότι «απαιτείται ευρύτερη συνεργασία και συνέργεια όλων των υπηρεσιών του Δήμου και ουσιαστική ενεργοποίηση τους» και σημείωσε ότι «λόγω της συγκυρίας ( οικονομική κρίση και στενότητα, σε συνδυασμό με την υγειονομική κρίση) απαιτείται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά, η ανάληψη δράσης, αξιοποίησης και υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών για την προώθηση του πολιτισμού, την προαγωγή της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες». Περιέγραψε επίσης «την ανάγκη ανάπτυξης και δημιουργίας νέων δομών και συλλογικοτήτων στο πλαίσιο της Διπλωματίας των Πόλεων προκειμένου να υπάρχουν συνέργειες και μεταφορά τεχνογνωσίας ενσωματώνοντας και υιοθετώντας στο πλάνο δράσης του κάθε Δήμου, τους 6 σημαντικούς πυλώνες (ΠΛΑΝΗΤΗΣ, ΤΟΠΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ , ΕΥΗΜΕΡΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ) καθώς και τις ανάλογες καλές πρακτικές». Τέλος αναφέρθηκε «στην συμμετοχή των εθελοντών, της κοινωνίας και των φορέων καθώς και στην ανάγκη για δημόσια διαβούλευση και ζύμωση, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγκαία συμμετοχή, αποδοχή και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών».

Στο Συνέδριο από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Γιάννης Αρκουμάνης και από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου η  κοινωνική λειτουργός Λίλιαν Φανιδάκη, οι οποίοι ανέπτυξαν στους συνέδρους την φιλοσοφία και την λειτουργία του πρωτοποριακού προγράμματος Υγιούς Γήρανσης SMART BEAR, για το οποίο υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από πλευράς των συμμετεχόντων.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Παλαιό Φάληρο, 10/10/2022