Δράση Βελτίωσης ικανοτήτων & διαβίωσης των ΑΜΕΑ

image_pdfimage_print

ΑΠΟ ΤΟΝ Συ.Δ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με γνώμονα την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική συνοχή και την υιοθέτηση στρατηγικών κατά των αποκλεισμών και στερεοτύπων, ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής υλοποιεί το έργο «Υπηρεσίες προθερμοκοίτισης και εικονικής θερμοκοίτισης για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5074435 και Τίτλο: «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης, mentoring, coaching, καθώς και ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών «προ-θερμοκοίτισης» επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία και «εικονικής» θερμοκοίτισης επιχειρηματικότητας για υφιστάμενους επιχειρηματίες (με αναπηρία ή χωρίς) που επιθυμούν να απευθυνθούν στην αγορά ατόμων με αναπηρία ή με άλλες παρόμοιες ανάγκες. Ειδικότερα, η ομάδα στόχος του έργου αποτελείται από:

  • 200 μεμονωμένους ωφελούμενους, άτομα με αναπηρία (χωρίς υφιστάμενη επιχειρηματική δραστηριότητα) των τριών δήμων που αποτελούν το Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής και
  • 74 ωφελούμενες υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που είτε έχουν έδρα στους 3 δήμους που αποτελούν το Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης ή/και τεκμηριώνουν ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες/προϊόντα τους στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή.

Οι 200 μεμονωμένοι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 31 ατομικές συνεδρίες, κατά τη διάρκεια των οποίων και μέσω της καθοδήγησης από τον σύμβουλο θα ενισχυθούν ως προς:

  • Την αποτύπωση των δεξιοτήτων που κατέχουν και αυτών που θα πρέπει να αναπτύξουν περισσότερο (skills assessment)
  • Την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας
  • Τη στοιχειοθέτηση μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
  • Την ανατροφοδότηση σχετικά με το επιχειρηματικό του εγχείρημα
  • Παρουσίαση βιώσιμων επιχειρηματικών πλάνων καθώς και πλάνου marketing (case studies)

Επιπλέον, οι 200 ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες και Δικαιώματα» των ΑμεΑ συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Οι 50 πιο ώριμοι ωφελούμενοι θα συνεχίσουν στο Έργο, συμμετέχοντας σε 25 ατομικές συνεδρίες και στο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Προσβασιμότητα και Νέα Επιχειρηματικότητα» διάρκειας 25 ωρών.

Οι 74 επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 30 ατομικές συνεδρίες με κύριο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών -προϊόντων τους που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες /ΑΜΕΑ ή σε θέματα που σχετίζονται με ευάλωτες ομάδες/ΑΜΕΑ. Επιπλέον, θα συμμετέχουν σε  πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Εφαρμογές ενίσχυσης προσβασιμότητας στην επιχειρηματικότητα» συνολικής διάρκειας 25 ωρών.

Η Πρόσκληση για τους μεμονωμένους ωφελούμενους έχει ήδη ανοίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο https://sydna.diavalkaniko.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στο https://sydna.diavalkaniko.gr/files/ΣυΔΝΑ%203%20Πρόσκληση_Ωφελουμένων.pdf.

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                             Παλαιό Φάληρο, 26/7/2023