Δημόσια διαβούλευση επί του Δημοτικού Προϋπολογισμού 2021

image_pdfimage_print

Ενημέρωση και συζήτηση για τους στόχους και τις προβλέψεις του προσχεδίου προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλο, ο οποίος  γι΄ αυτόν τον λόγο και συγκάλεσε την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στις 16/9/2020.

Η ενημέρωση – συζήτηση είχε ως σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους επί ζητημάτων, μέτρων και αρμοδιοτήτων του Δήμου, με σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης άποψης για τα θέματα ενδιαφέροντος της πόλης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης , ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Παναγιώτης Καρούμπαλης και η Διευθύντρια του Δήμου Μαρία Μπούρκουλα ανέπτυξαν στους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων αλλά και συλλόγων, σωματείων και μαζικών φορέων τις  βασικές κατευθύνσεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού 2021 και ανέλυσαν τον σχεδιασμό τους για την Δημοτική πολιτική.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος αφού έκανε έναν αναλυτικό απολογισμό των πεπραγμένων της πρώτης χρονιάς της θητείας του, τόνισε ότι :«Πιστεύουμε στο διάλογο και στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες αλλά και τους μαζικούς φορείς και προσπαθούμε να κάνουμε πράξη την ενεργή συμμετοχή τους, έτσι ώστε να καταστούν οι ίδιοι πρωταγωνιστές με τις προτάσεις τους. Στην συνάντηση κατατέθηκαν σημαντικές παρατηρήσεις και προτάσεις για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ αλλά και για το σύνολο της δημοτικής πολιτικής. Είμαστε υπέρ μιας άλλης κουλτούρας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με διαφάνεια και λογοδοσία, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας.

Στο νέο προϋπολογισμό έχουν υιοθετηθεί νέες αρχές, πρακτικές  και παραδοχές σύνταξης του όπως:

  • Ο προγραμματισμός των εργολαβιών σε σημαντικά έργα συντήρησης των υποδομών ακολουθεί την αρχή της συνέχειας, χωρίς μεσοδιαστήματα διακοπών, με στόχο την επιτάχυνση του δημοτικού έργου, χωρίς κενά και διακοπές,
  • Η σύνταξη μελετών ωρίμανσης έργων καθώς και νέων καινοτόμων μελετών για κάθε έργο (πχ. φωτοτεχνικές μελέτες) προκειμένου  ο φάκελος κάθε έργου να είναι  τεκμηριωμένος και πλήρης
  • Η τυποποίηση διαδικασιών και εγγράφων σύμφωνα με τα πρότυπα που ακολουθούνται από το Τ.Ε.Ε. καθώς αρκετά έγγραφα που χρησιμοποιούνταν έως τώρα (κυρίως εσωτερικά) δεν ήταν προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις,
  • Η παρακολούθηση της προόδου εργασιών σημαντικών έργων ηλεκτρονικά και η χρήση προηγμένων λογισμικών για τα έργα : ασφαλτοστρώσεων, πεζοδρομίων , ραμπών ΑΜΕΑ, καθαρισμού και συντήρησης φρεατίων, οδοσημάνσεων, λακκουβών, θέσεων στάθμευσης, φωτισμού κ.α.
  • Η έμφαση σε όλες τις αναθέσεις, σε προϋποθέσεις και όρους για την προστασία του περιβάλλοντος, χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και «πράσινης προσέγγισης» που περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το ενεργειακό αποτύπωμα των δράσεων του Δήμου».

Παλαιό Φάληρο, 24/9/2020