Δευτέρα 28/6/2021 ξεκινούν τα έργα στην Αγίου Αλεξάνδρου

image_pdfimage_print

Την Δευτέρα 28/6/2021, ξεκινούν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος της οδού Αγίου Αλεξάνδρου.

Η παρέμβαση, αποσκοπεί στην επίλυση και αποκατάσταση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την χρήση και την καταπόνηση του οδοστρώματος ενώ με τις εργασίες που ξεκινούν, θα τοποθετηθούν νέα σταμπωτά δάπεδα υψηλής αισθητικής, ποιότητας και ανθεκτικότητας, τα οποία θα υποστηρίζονται με κατάλληλα υλικά υπόστρωσης και επεξεργασίας, προκειμένου το νέο οδόστρωμα να είναι ανθεκτικό, περιορίζοντας το φαινόμενο των ριγματώσεων και καθιζήσεων.

Καθώς η ανάπλαση της Αγίου Αλεξάνδρου είχε ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκό πρόγραμμα, υπήρχε ο όρος στην σύμβαση το έργο να παραμείνει ως έχει ( όσον αφορά τον χαρακτήρα και την μορφή)  έως το τέλος του 2020, κάτι που δεν επέτρεπε την δυνατότητα παρέμβασης αλλαγής δαπέδου του οδοστρώματος,  προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των φθορών.

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης περιόδου, δρομολογείται η βέλτιστη λύση επισκευής και αποκατάστασης, η οποία αναμένεται να λύσει το πρόβλημα.

Το πρώτο στάδιο εργασιών, που ξεκινά την Δευτέρα 28 Ιουνίου, προβλέπει  την επισκευή στο τμήμα από την οδό Ζησιμοπούλου έως την οδό Αρτέμιδος  και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου ενός μηνός, ενώ για τις ανάγκες των εργασιών, ο δρόμος θα είναι κλειστός στο συγκεκριμένο τμήμα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, καθ΄ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα υπάρχει διαρκής επίβλεψη  και παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Αλέξανδρου  Κορόμηλου καθώς και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα προκύψουν και να διασφαλιστεί η διευκόλυνση της τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Παράλληλα και σε συνεννόηση με τον ΟΑΣΑ, από την Δευτέρα 28/6/2021, τροποποιείται το δρομολόγιο της λεωφορειακής γραμμής 126 ως εξής:

Διαδρομή προς Στ. Συγγρού – Φιξ

Από Ναϊάδων, συνέχεια Ναϊάδων, δεξιά Ποσειδώνος, δεξιά Ι.Φιξ, δεξιά Πλειάδων, αριστερά Αιόλου, δεξιά Ι.Φιξ, συνέχεια Ζησιμοπούλου, συνέχεια κανονικά.

Στο τμήμα της τροποποιημένης διαδρομής, το λεωφορείο θα κάνει προσωρινά στάση στην παρακάτω θέση :

Επί της οδού Ναϊάδων και μεταξύ των οδών Πρωτέως και Αγίου Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στον αριθμό 51-53.

Προσωρινά καταργούνται οι στάσεις της λεωφορειακής γραμμής 126:

«ΝΑΪΑΔΩΝ» επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου και μεταξύ των οδών Ναϊάδων και Αγγελίδου.

«ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου και μεταξύ των οδών Αρτέμιδος και Σειρήνων.

«ΠΛΕΙΑΔΩΝ» επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου και μεταξύ των οδών Πλειάδων και Ζησιμοπούλου.

Οι επιβάτες, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορούν να απευθύνονται στο  τηλέφωνο ενημέρωσης  ΟΑΣΑ : 11185

 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 24/6/2021