1 15 16 17 18

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής περιποίησης και οικιακής υγιεινής για άπορους δημότες  ποσού 24799,63 συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρόνοιας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αναλυτική διακήρυξη του Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες) ποσού 24800,00 συμπ ΦΠΑ για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας 222 Περιλήψη Όροι έγκρισης

1 15 16 17 18