Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια»

image_pdfimage_print

Αναλυτική Διακήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο

«Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια»