1 2 3 4 5 31

Γιάννης Φωστηρόπουλος: « Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται »

Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος θα τις παρουσιάσει στην συνάντηση: «Ϋγιή και ενεργό γήρανση μετά την covid-19 εποχή»

1 2 3 4 5 31