ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

image_pdfimage_print

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή  διενεργεί σε όλη τη Χώρα την απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών, όπως:

  • η καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας,
  • η καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των δημοτών κάθε Δήμου,
  • η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των κατοικιών, κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες), και η συλλογή στοιχείων  αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ανέσεις τους,
  • η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό και τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών,
  • η συλλογή στοιχείων για τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου πληθυσμού της Χώρας,
  • η καταγραφή στοιχείων σχετικών με την μετανάστευση (εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση).

Τα στοιχεία που παρέχονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ αυτών.

Οι Απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ (οι οποίοι είναι όργανα των Γενικών Απογραφών 2021 που προβλέπονται στο άρθ. 12 του Ν. 4772/2021)  κατά τη διάρκεια της εργασίας τους φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου του Κορωνοϊού COVID-19.

Για την απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών  2021 προβλέπονται τρεις (3) φάσεις:

7/11  έως 12/11/2021: διανομή εντύπου με μοναδικό κωδικό αριθμό για κάθε κατοικία από τους απογραφείς της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

13/11 έως 26/11/2021: Αυτοαπογραφή. Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του www.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για την κατοικία και τα μέλη του νοικοκυριού του.

27/11 έως 12/12/201: Όσοι πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για να τους απογράψει με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προηγούμενες απογραφές.

Για την επίτευξη της ολοκλήρωσης των εργασιών απαιτείται η συνεργασία των πολιτών. Είναι σημαντική η ανταπόκριση στις επισκέψεις των απογραφέων προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια της Απογραφής.

Είναι πολύ σημαντικό, να απογραφούν όλοι οι κάτοικοι καθώς τα αποτελέσματα της Απογραφής θα καθορίσουν τους πόρους και τις δράσεις για την πόλη μας,  προκειμένου να πετύχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών καθώς  και των παρεχόμενων υπηρεσιών.