Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

image_pdfimage_print

Κατόπιν του με αρ. πρωτ.: 91499/19.11.2023 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναρτάται η με αρ. 498/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναφορικά με την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, του εκλεγέντα Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων για την προσεχή δημοτική περίοδο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου