Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου για σχολεία του Δήμου Π Φαλήρου

image_pdfimage_print

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

για το έργο

” Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου Γυμνάσιου Παλαιού Φαλήρου”

  1. ΜΕΛΕΤΗ
  2. ΤΕΥΔ σε μορφή pdf
  3. ΤΕΥΔ σε μορφή doc
  4. Προκήρυξη
  5. Περίληψη διακήρυξης
  6. Αναλυτική διακήρυξη
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  8. Διευκρινιστική Ανακοίνωση 1
  9. Διευκρινιστική Ανακοίνωση 2
  10. Έγκριση όρων