Ανοικτός διαγωνισμού έργου για τον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Π. Φαλήρου

image_pdfimage_print

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου

“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2021”

_ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.Περίληψη διακήρυξης/ Έγκριση όρων του διαγωνισμού.

2. ΕΕΕΣ pdf

3. ΕΕΕΣ xml zip