Ανοικτός διαγωνισμός έργου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα σχολικά κτίρια του Δήμου.

image_pdfimage_print

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

        2.ΕΕΕΣ pdf

         3.ΕΕΕΣ xml zip