Ανακοινώθηκαν τα  Οριστικά αποτελέσματα του Δ΄ κύκλου επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €.  

image_pdfimage_print

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών, και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιλαχόντες (δεδομένου ότι ο αριθμός των επιτυχόντων έχει ήδη εξαντληθεί από τους προηγούμενους κύκλους επιλογής), ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες. Οι επιλαχόντες θα ενταχθούν στο έργο ανάλογα με το αριθμό των υποψηφίων που έχουν αποχωρήσει ή / και θα αποχωρήσουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την ανακοίνωση με τον πίνακα Οριστικών αποτελεσμάτων του Δ΄ κύκλου στο site του έργου https://sydna.apopsi.gr/  στην κατηγορία τα «Νέα».

Εάν υπάρξει μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων ωφελουμένων από το έργο και εξαντληθούν οι επιλαχόντες του Δ΄ κύκλου θα ανοίξει νέος κύκλος αιτήσεων (Ε΄ κύκλος), μέσω σχετικής ανακοίνωσης στο site του έργου. Στο πλαίσιο του νέου κύκλου θα δοθεί η δυνατότητα στους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.