ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

image_pdfimage_print

Σε συνέχεια της από 10/1/2019 τοιχοκόλλησης της ανωτέρω εγκυκλίου σας γνωρίζουμε
ότι στις εκλογές του Μαΐου 2019
θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που κατοικούν στη χώρα μας χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας

Περισσότερα εδώ…