Ακόμα μία μέτρηση πιστοποιεί την ποιότητα και την καταλληλότητα των κολυμβητικών υδάτων του Παλαιού Φαλήρου

image_pdfimage_print

Συνεχής είναι η παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που πραγματοποιείται όλο τον χρόνο και εντείνεται την κολυμβητική περίοδο κάθε έτους, σε καθορισμένα σημεία και με δείγματα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας.

Η ποιότητα των νερών των παραλιών του Παλαιού Φαλήρου αξιολογείται συνεχώς από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και οι μετρήσεις και οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται με συνέπεια και προγραμματισμό όλο το έτος ενώ τα σχετικά αποτελέσματα δημοσιοποιούνται στις επίσημες ιστοσελίδες των φορέων.

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημιούργησε την επίσημη γεωχωρική πύλη με τίτλο «Ακτές Κολύμβησης Αττικής» στην οποία παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα των ερευνών και για τις παραλίες του Παλαιού Φαλήρου.

Ειδικότερα τα σημεία που έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι, οι ημερομηνίες ελέγχου το τελευταίο εξάμηνο και τα αποτελέσματα είναι τα κάτωθι:

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Προδιαγραφές Ποιότητας Νερών Κολύμβησης βάσει της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 9 (ΦΕΚ 356/Β/2009) είναι :

(*) Το 95% των δειγμάτων
(**) Το 90% των δειγμάτων

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας                                                       Παλαιό Φάληρο, 22/8/2023