Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε.: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΥΡΑΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 271
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-ΩΤΕ Αρ. Πρωτ.: 61/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 39
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-713 Αρ. Πρωτ.: 60/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΩΩΞΕ-431 Αρ. Πρωτ.: 59/10.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-Ξ4 Αρ. Πρωτ.: 58/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤ/ΤΟΣ: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-ΓΑ Αρ. Πρωτ.: 57/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΚΟΥΡΕΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-05 Αρ. Πρωτ.: 56/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-0Ξ Αρ. Πρωτ.: 55/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟ - ΟΠΩΡ/ΛΕΙΟ ΜΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΕ-Σ Αρ. Πρωτ.: 54/30.06.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : \"ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΕ-Σ Αρ. Πρωτ.: 53/31.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : \"ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ, ΤΥΡ/ΜΙΚΩΝ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΧΥΜΩΝ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 52/31.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : \"ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΕ-Δ Αρ. Πρωτ.: 51/31.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑ Υ.Ε. : \" ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞΕ-5 Αρ. Πρωτ.: 50/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Α) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ\'ΑΡ. 38/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΚΑΙ Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. \"ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Α Αρ. Πρωτ.: 49/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑ \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΤΑΒΕΡΝΑ)\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Κ Αρ. Πρωτ.: 48/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑ \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Υ Αρ. Πρωτ.: 47/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΖΑΧ/ΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Β Αρ. Πρωτ.: 46/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ: \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ\" ΤΗΣ ΤΡΑΝ ΒΑΝ ΝΤΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 45/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ: \"ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Κ3-Κ4\" ΤΗΣ VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-6 Αρ. Πρωτ.: 44/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ\" ΤΗΣ MC DONALDS HELLAS ΜΕΠΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-8 Αρ. Πρωτ.: 43/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΟΠΩΡ/ΛΕΙΟ-ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-Π Αρ. Πρωτ.: 42/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 49 50 51 52