Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 2019

image_pdfimage_print
α/α

Θέματα

Ημερήσιας Διάταξης

Πίνακας Θεμάτων

Αποφάσεων Ε.Π.Ζ.

3.01.2019 3.01.2019
1 8.1.2019 11.1.2019
2
15.2.2019 15.2.2019
3
 27.02.2019 27.02.2019
4
26.03.2019 26.03.2019

17.04.2019 Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.
5
22.04.2019 22.04.2019
6
16.07.2019 16.07.2019
7
25.07.2019 25.07.2019
8
27.08.2019 27.08.2019
9
27.08.2019 27.08.2019
10
21.10.2019 21.10.2019
11
21.11.2019 21.11.2019
12
09.12.2019 09.12.2019