Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : \"ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΕ-Δ Αρ. Πρωτ.: 51/31.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑ Υ.Ε. : \" ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΞΕ-5 Αρ. Πρωτ.: 50/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Α) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ\'ΑΡ. 38/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Π.Ζ. ΚΑΙ Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. \"ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Α Αρ. Πρωτ.: 49/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑ \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΤΑΒΕΡΝΑ)\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Κ Αρ. Πρωτ.: 48/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤ/ΜΑ \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Υ Αρ. Πρωτ.: 47/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. : ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΖΑΧ/ΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΞΕ-Β Αρ. Πρωτ.: 46/10.05.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ: \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ\" ΤΗΣ ΤΡΑΝ ΒΑΝ ΝΤΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-Ι Αρ. Πρωτ.: 45/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ: \"ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Κ3-Κ4\" ΤΗΣ VILLAGE ROADSHOW OPERATIONS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-6 Αρ. Πρωτ.: 44/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ\" ΤΗΣ MC DONALDS HELLAS ΜΕΠΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-8 Αρ. Πρωτ.: 43/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΟΠΩΡ/ΛΕΙΟ-ΠΑΝΤ/ΛΕΙΟ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-Π Αρ. Πρωτ.: 42/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-0 Αρ. Πρωτ.: 41/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΤ/ΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΞΕ-Ο Αρ. Πρωτ.: 40/19.04.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε. \"ΨΙΛΙΚΑ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΞΕ-Φ Αρ. Πρωτ.: 39/31.03.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε. \"ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΞΕ-Π Αρ. Πρωτ.: 38/31.03.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υ.Ε. \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΞΕ-Ξ Αρ. Πρωτ.: 37/31.03.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υ.Ε. \"ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΞΕ-Ρ Αρ. Πρωτ.: 36/31.03.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υ.Ε. \"ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΞΕ-Ν Αρ. Πρωτ.: 35/31.03.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υ.Ε. \"ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ\"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΗΟΩΞΕ-Β Αρ. Πρωτ.: 34/31.03.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. \"ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ\" ΣΤΗΝ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡ. 11-13.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α1ΘΩΞΕ-Λ Αρ. Πρωτ.: 30
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ Υ.Ε. \"ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΟΝΟ)\" ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.ΚΟΪΔΗΣ-Ε.ΑΡΩΝΗΣ Ο.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΡ. 41.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 4Α1ΘΩΞΕ-Κ Αρ. Πρωτ.: 29
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 44 45 46 47