Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια «Σίτιση αδέσποτων ζώων 2017»

Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς
για την προμήθεια «Σίτιση αδέσποτων ζώων 2017«