Το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση (ELoGE) στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

image_pdfimage_print

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου συμμετείχε και στον Β΄ Κύκλο του Προγράμματος  «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση – ELoGE» για τους ελληνικούς δήμους και είναι μέρος του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι στον Α΄ Κύκλο ο δήμος μας είχε βραβευθεί (2018).

Ο Β΄ Κύκλος του Προγράμματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 από το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η αναγνώριση και η πιστοποίηση δήμων, οι οποίοι επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Χρηστής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 23/6/2021 (δια ζώσης και διαδικτυακά).

Εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα 69 δήμοι εκ των οποίων οι 25 κατάφεραν να ανταποκριθούν με πλήρη φάκελο. Από αυτούς οι 23 συγκέντρωσαν βαθμολογία άνω του 3 (με ανώτερο το 4). Μεταξύ αυτών και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ο οποίος έλαβε τη σχετική διάκριση.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στην Καλή Διακυβέρνηση (ELoGE) αποδίδεται στους Δήμους που επιτυγχάνουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες, ύστερα από μια διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο Δημάρχου, εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και των πολιτών μέσω ερωτηματολογίων που οι εμπλεκόμενοι πολίτες, συνεργάτες και εργαζόμενοι στους Δήμους μπορούσαν να συμπληρώνουν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).