Συνοπτικός διαγωνισμός έργου

image_pdfimage_print

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου

“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ”

 

  1. Έγκριση όρων
  2. ΤΕΥΔ(doc)
  3. Περίληψη διακήρυξης
  4. Προκήρυξη
  5. Μελέτη