Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων

image_pdfimage_print

Με απόφαση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου στο πλαίσιο της λήψης των μέτρων προστασίας  της Δημόσιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο,  συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, της οποίας η σύνθεση έχει ως εξής:

  • Ιωάννης Φωστηρόπουλος, Δήμαρχος
  • Παναγιώτης Καρούμπαλης, Γενικός Γραμματέας
  • Αλέξανδρος Πανταζής, Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Νικόλαος Γιάκοβλεφ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος -Πρασίνου και Υπεύθυνος για θέματα πολιτικής προστασίας
  • Ιωάννης Αρκουμάνης, Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Κοινωνικής Αρωγής και υπό την ιδιότητά του ως ιατρός
  • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Πόλης
  • Μπούρκουλα Μαρία, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Δ/κού/Α’
  • Σταυριανάκου Θεώνη, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΕ Δ/κού/Α’

Αντικείμενο της ως άνω Επιτροπής, θα είναι η διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης κρίσης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε τοπικό επίπεδο.

Από την Κυριακή 15 Μαρτίου και καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, με συνεχείς συνεδριάσεις  και επικοινωνία με τον Ε.Ο.Δ.Υ. και  θα έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του Δήμου και των Υπηρεσιών του για την αντιμετώπιση όποιων εκτάκτων αναγκών ανακύψουν .

Καθ’όλη τη διάρκεια της κρίσης θα εποπτεύει την εφαρμογή των οδηγιών των αρμοδίων φορέων, θα συντονίζει τις υπηρεσίες προκειμένου να υλοποιούνται οι σχετικές αποφάσεις, θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες, θα παρέχει πληροφόρηση έγκυρη και έγκαιρη, και θα μπορεί να αναπτύσσει νέες στρατηγικές και δράσεις σε τοπικό επίπεδο, εντός των νομίμων ορίων.

Στόχος της επιτροπής είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο ελέγχου και άμβλυνσης της υφιστάμενης απειλής της δημόσιας υγείας και της ομαλής επιστροφής στην κανονικότητα.

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.