Συντήρηση ηλεκτρομηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κατ/τος 2017

image_pdfimage_print

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών
Συντήρηση ηλεκτρομηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κατ/τος 2017  ποσού 37.144,20€ συμπ ΦΠΑ