Πρόσκληση συμμετοχής στο ερωτηματολόγιο για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

image_pdfimage_print

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σας προσκαλεί να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εντάχθηκε σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για να υλοποιήσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας. Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου προσβάσιμων διαδρομών, το οποίο εξασφαλίζει την πρόσβαση από όλους σε κοινόχρηστους χώρους και δημόσια κτήρια.

Η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την προσβασιμότητα του συνόλου των πολιτών στον δημόσιο χώρο της πόλης, αποτελεί μία από τις βασικότερες κατευθύνσεις του αστικού σχεδιασμού. Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων στις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και εν γένει την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες.

Προκειμένου να δημιουργηθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, οι Δήμοι καταρτίζουν Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων τους, σε περιοχή παρέμβασης που επιλέγεται και στην οποία θα εφαρμοσθούν τα προτεινόμενα περιεχόμενα του Σ.Α.Π.

Συγκεκριμένα, το ΣΑΠ περιλαμβάνει:

· Αξιολόγηση των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του οικείου Δήμου και των υφιστάμενων δεδομένων και εντοπισμός τυχόν εμποδίων για την ανάπτυξη προσβάσιμης αλυσίδας

· Καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής

· Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών

· Πρόταση παρεμβάσεων προκειμένου η προσδιοριζόμενη περιοχή παρέμβασης εντός του αστικού χώρου να καταστεί προσβάσιμη στο σύνολο των χρηστών (ΑμεΑ, εμποδιζόμενα άτομα, κλπ.)

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σε εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4074/2012 & Ν. 4819/2021) διεξάγει διαβούλευση με τη μορφή διαδικτυακού ερωτηματολογίου που απευθύνεται στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, καθώς και επισκεπτών της. Παρακαλούμε όπως αφιερώσατε 5 λεπτά για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου, ώστε οι απόψεις σας να ληφθούν υπόψη και να καταρτιστεί επαρκώς ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαμόρφωση προσβάσιμων υποδομών. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι και 25/03/2024. Πρόσβαση στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο έχετε μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://forms.gle/A9qbQNQBbgrqzzNF7 .

Το Σ.Α.Π. χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του Πράσινου Ταμείου.