Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για: Προμήθεια 2 προκατασκευασμένων αιθουσών και wc, εξοπλισμού 2 αιθουσών και 4 προκατασκευασμένων αιθουσών, Χρηματοδότηση : ΠΔΕ

image_pdfimage_print

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για:

  1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΥΟ (02) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)» με Κ.Α.: 61-7331.004 , αρ. μελέτης : 63/2020, προϋπολογισμού : 76.130,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), Χρηματοδότηση : ΠΔΕ
  2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.003, αρ. μελέτης : 64/2020, προϋπολογισμού : 17.360,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), Χρηματοδότηση : ΠΔΕ
  3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου – 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» με Κ.Α.: 61-7331.007, αρ. μελέτης : 66/2020, προϋπολογισμού 132.432,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), Χρηματοδότηση : ΠΔΕ

(πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την πρόσκληση).

Προμηθεια 230-2020 6Α2ΥΩΞΕ-9ΛΗ